PROGRAM

Za Life!

Pravimo, da svet stoji na mladih. Čas je, da šole resnično postanejo prostor za odkrivanje in uresničevanje posameznikovega potenciala

O programu

Glede na zadovoljstvo šol in najstnikov z delavnico 'Če ne veš, vprašaj' smo bili večkrat, tako s strani najstnikov kot tudi šol, postavljeni pred vprašanje, kaj jim lahko ponudimo kot nadaljevanje omenjene delavnice. Začeli smo iskati način, kako bi ti pogovori postali stalni del kurikuluma šol. Po kreativnem sestanku z ravnateljicama dveh srednjih šol, ki sta izrazili željo po pogostejšem sodelovanju, smo v šolskem letu 2022/23 začeli pilotno izvajati program ‘Za Life!‘.

“Nikoli še nisem imela delavnic na tak način in sem se lahko videla v veliko temah o katerih smo govorili. Rabili bi še več takih delavnic.”
ZaLife.eu - Program Za Life

Namen programa

Najstniki bodo po zaključenem programu imeli poglobljene odgovore na svoja vprašanja, odkrili bodo kaj pomeni biti odgovoren zase in za svoje življenje ter dobili način kako najti svoj smisel življenja in ga uresničiti.

“Všeč mi je vaš pristop, ki je drugačen, izstopa v današnji družbi. Dopoveste nam, da tudi drugačni lahko uspemo. Še posebej všeč mi je bilo povezava informacij, misli in čustev. Ter da je vse odvisno od naših misli, po moje drugačen, boljši pogovor kot pri psihoterapevtu in večji učinek!"

Opis programa

Program je zastavljen tako, da skozi daljše obdobje najstniki odkrijejo, kako postati kreator svojega življenja. Spoznajo se z navadami, razmišljanjem in delovanjem visoko uspešnih ljudi. Program pokriva teme in področja, ki niso del šolskega pouka. Program je prilagojen vsakemu razredu posebej glede na vprašanja, ki jih učenci oz. dijaki zastavijo na delavnici Če ne veš, vprašaj. Na ta način teme z delavnice poglobimo ter jih zraven učimo odgovornosti, spoštovanja in voditeljstva.

“Takšna delavnica bi morala biti redni del pouka ali vsaj več tega bi moralo biti v šoli. Zelo je bila poučna in govorili smo o vsakdanjih problemih o katerih bi se res rabili pogovarjati. So težke teme ampak bolje kot pa kakšne nepoučne teme v šoli.”

Komu je namenjena delavnica:

Delavnica je namenjena učencem 7., 8. in 9. razreda ter vsem dijakom

Čas trajanja delavnice:

1 šolsko leto, 1 uro/teden

Način izvedbe delavnice:

Predavanja v živo v učilnici na vaši šoli oziroma na dogovorjenem kraju

Kontaktirajte nas

Komu je namenjen program:

Program je namenjen vsem dijakom

Čas trajanja programa:

Po dogovoru, idealno celo šolsko leto

Način izvedbe programa:

Predavanja v živo v učilnici na vaši šoli oziroma na dogovorjenem kraju

Kontaktirajte NasKontaktirajte nas

Kontaktirajte nas

V kolikor si želite podpreti najstnike pri njihovi nadaljnji življenjski poti, vas vabimo, da nas kontaktirate. Tako se lahko podrobneje pogovorimo o vaših željah in odgovorimo na vsa vaša vprašanja.