Politika zasebnosti

za obiskovalce spletne strani in uporabnike storitev www.zalife.eu

Spletno mesto upravlja podjetje Izobraževanje in svetovanje, Jernej Picelj S.P., Cankarjeva ulica 98000 Novo Mesto, Davčna številka: 58141391, Matična številka: 8481458000 (v nadaljevanju: izpeljanka »mi« in »ZaLife«).

Ta pravilnik o zasebnosti podrobno pojasnjuje, kako uporabljamo osebne podatke, ki nam jih posredujete ob uporabi spletne strani in ob naročilu storitev, ki jih nudi www.zalife.eu.

ZaLife skrbi za varovanje vaših osebnih podatkov, tako da deluje v skladu s predpisi in zakoni (podlaga: Zakon o varstvu osebnih podatkov ZVOP-1, Ur. l. RS št. 94/07 in Splošna uredba EU o varstvu osebnih podatkov – GDPR s pričetkom uporabe dne 4.12.2023.

1. Kaj so osebni podatki?

Osebni podatki so informacije, ki vas neposredno ali posredno določajo kot posameznika, pri čemer »posredno« pomeni v kombinaciji z drugimi informacijami, npr. z vašim imenom, poštnim naslovom, e-poštnim naslovom, telefonsko številko, identifikacijsko številko, podatki o lokaciji ali drugimi identifikatorji.

2. Katere osebne podatke zbiramo?

Če ste le obiskovalec spletnih strani www.zalife.eu, vaših podatkov ne zbiramo. Če ste uporabnik storitev projekta ZaLife (npr. ste se prijavili na mentorstvo,ki ga organizira ZaLife), o vas zbiramo tudi druge osebne podatke, ki jih potrebujemo za izvajanje storitev, ki ste jih naročili. Ti osebni podatki so:

.
ime in priimek;
.
kontaktni e-poštni naslov;
.
uporabniško ime;
.
kontaktni telefon;
.
podatke za izdajo računa (ime in priimek, naslov in poštna številka ter davčna številka pravne osebe).

3. Kako uporabljamo (obdelujemo) vaše osebne podatke?

Vsi posredovani osebni podatki so obravnavani zaupno in so uporabljeni zgolj za namen, zaradi katerega so bili posredovani. ZaLife ima zelo resen pristop k varnosti podatkov. Uporabljamo ustrezno stopnjo zaščite in vzpostavili smo razumne fizične, elektronske in administrativne ukrepe, s katerimi zbrane podatke varujemo pred nenamernim ali nezakonskim uničenjem, izgubo, spreminjanjem, nepooblaščenim razkritjem osebnih podatkov ali pred nepooblaščenim dostopom do osebnih podatkov, ki so bili preneseni, shranjeni ali drugače obdelani. Naši pravilniki in postopki za zaščito informacij so tesno povezani s široko sprejetimi mednarodnimi standardi in se redno preverjajo ter po potrebi posodabljajo, da se skladajo z našimi poslovnimi potrebami, spremembami v tehnologiji in regulativnimi zahtevami. Dostop do vaših osebnih podatkov je dovoljen samo osebju, ponudnikom storitev, ki te podatke potrebujejo iz poslovnih razlogov (poslovni »need-to-know«), ali tistim, ki jih potrebujejo za opravljanje svojega dela.

V primeru kršitve varnosti osebnih podatkov bo ZaLife sledil vsem relevantnim predpisom o kršitvi podatkov.

Če ste naročili storitev ZaLife se osebni podatki zbirajo inobdelujejo za sklenitev in izvajanje pogodbe, tj. za zagotovitev naročenih storitev ter obveščanje o dodatnih podrobnostih omenjenih storitev, morebitnih spremembah ali dodatnih podrobnostih.

V primeru naročila plačljive storitve na podlagi davčnih predpisov za pravilno izdajo računa pridobimo in obdelujemo še vaš naslov ter davčno številko pravnih oseb in samostojnih podjetnikov.

V primeru naročila na www.zalajf.si e-novice (t.i. newsletter) vaš posredovani e-poštni naslov in ime na podlagi soglasja obdelujemo z namenom splošnega obveščanja o vseh storitvah ZaLife ter o povzetkih novic, člankov in izobraževanj, ki so objavljene na spletnem mestu www.zalife.eu.

Od prejemanja e-novic oz. obveščanja o naročenih storitvah ZaLife se lahko kadarkoli odjavite s klikom na povezavo v prejetih sporočilih ali nam pišite na info@zalife.eu.

ZaLife se zavezuje, da podatkov, ki jih boste posredovali preko spletnih strani ali na kakršenkoli drug način, ne bo prodajal, posojal ali kakorkoli drugače posredoval tretjim osebam, razen v spodaj navedenih primerih in če predpisi ne zapovedujejo drugače.

Vaše osebne podatke bo ZaLife razkril zgolj navedenim tretjim osebam ob spodaj napisanih pogojih, pri čemer bo ZaLife zagotovil, da bodo vaši osebni podatki obdelani, zaščiteni in preneseni v skladu z veljavnimi predpisi.

Javni organi

Javnim organom bomo vaše osebne podatke razkrili samo v primerih, ko bo to zahtevala nacionalna zakonodaja ali pravo Evropske Unije. ZaLife se bo npr. odzval na zahteve sodišč, organov pregona in drugih državnih organov, ki lahko vključujejo tudi državne organe druge države članice EU.

4. Zakoniti interes

Na podlagi zakonitega interesa uporabljamo vaše osebne podatke za odkrivanje in preprečevanje goljufive uporabe in zlorabe storitev ali naročnin nanje, nadalje v okviru zagotavljanja stabilnega delovanja našega sistema in storitev pa tudi za namene izvajanja ukrepov informacijske varnosti, izpolnjevanje zahtev v zvezi s kakovostjo storitev ter odkrivanje tehničnih okvar sistemov instoritev.

Na podlagi zakonitega interesa uporabljamo vaše osebne podatke tudi za namene morebitnih izvršb, sodne in izvensodne izterjave.

5. Vaše pravice v zvezi z vašimi osebnimi podatki

Posamezniki lahko od ZaLife zahtevate dostop do osebnih podatkov, popravek, izbris ali omejitev obdelave vaših osebnih podatkov, imate pravici do ugovora obdelavi in prenosljivosti vaših osebnih podatkov.

Pravica do seznanitve:
vedno imate pravico do seznanitve ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki in če se, dostop do osebnih podatkov in naslednje informacije: (a) namene obdelave; (b) vrste zadevnih osebnih podatkov; (c) uporabnike ali kategorije uporabnika, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki; (d) predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja; (e) kadar osebni podatki niso zbrani od vas vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom.

Pravica do popravka:
imate pravico, da popravimo netočne osebne podatke v zvezi z vami ter ob upoštevanju namenov obdelave, pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov.

Pravica do izbrisa:
pravico imate doseči, da vaše osebne podatke izbrišemo, kadar velja eden od naslednjih razlogov:

.
osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani;
.
kadar prekličete privolitev, na podlagi katere poteka obdelava in kadar za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga;
.
kadar obdelavi ugovarjate, za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi;
.
osebni podatki so bili obdelani nezakonito.

Pravica do prenosljivosti podatkov:
pravico imate, da prejmete vaše osebne podatke, ki ste nam jih posredovali, v strukturirani obliki, in pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, kadar obdelava temelji na vaši privolitvi ali se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi. Na vašo zahtevo, kadar je to tehnično izvedljivo, se lahko osebni podatki neposredno prenesejo k drugemu upravljavcu.

Pravica do ugovora:
kadar vaše podatke obdelujemo na podlagi zakonitega interesa za namene trženja, lahko taki obdelavi kadarkoli ugovarjate.

Pravica do vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu:
če o vaši zahtevi ne odločimo v zakonskem roku ali vašo zahtevo zavrnemo, imate možnost vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu.

6. Dostop in popravek vaših osebnih podatkov ter uveljavljanje drugih pravic

Kot uporabnik spletnega mesta www.zalajf.si oz. naročnik storitev ZaLife imate pravico da preverite ali ZaLife obdeluje osebne podatke o vas in do dostopa o osebnih podatkih, ki jih o vas hranimo oz. obdelujemo (v tem primeru vam jih bomo posredovali v obliki PDF dokumenta). Vedno lahko zahtevate, da se netočni osebni podatki o vas popravijo. V kolikor menite, da ne obstaja več upravičen razlog za nadaljnjo uporabo oz. obdelavo vaših osebnih podatkov nam to sporočite, vendar določenih osebnih podatkov, ki jih zbiramo na podlagi Zakona o davku na dodano vrednost ne smemo izbrisati. Imate tudi pravico, da omejite uporabo vaših osebnih podatkov v primerih, ko oporekate točnosti osebnih podatkov, ko ocenite, da je obdelava nezakonita vendar ne želite izbrisa in ko osebni podatki niso več potrebni za namen obdelave potrebujete pa jih za uveljavitev pravnih zahtevkov. V primeru naročila na e-novice imate pravico ugovarjati obdelavi vaših osebnih podatkov.

Za morebitno uveljavljanje svojih opisanih pravic, vas prosimo, da nam svojo zahtevo posredujete pisno, preko elektronske pošte na naslov info@zalife.eu. O vaši zahtevi vam bo odgovorna oseba odgovorila v predpisanem roku 1 meseca. V primeru zapletenosti in večjega števila zahtev lahko rok podaljšamo za največ dva dodatna meseca, o čemer boste obveščeni.

7. Hramba

ZaLife hrani osebne podatke, ki jih je prejel od vas do odjave od e-novic (umik soglasja). ZaLife enkrat letno opravi revizijo obstoječih naročnikov na e-novice in v kolikor že dalj časa niste odprli oz. prebrali nobene izmed vaših e-novic vam bomo poslali e-pošto, da obnovite soglasje (naročnino na e-novice) s 14-dnevnim rokom, v nasprotnem primeru bomo vaše osebne podatke izbrisali in vam e-novice prenehali pošiljati.

ZaLife hrani podatke v zvezi z opravljenimi storitvami še en mesec po zaključku storitve. Po tem času jih izbrišemo, če zakon ne določa drugače. Na podlagi določb davčnih predpisov je npr. ZaLife zavezan hraniti račune, na katerih so osebni podatki naročnika storitev ZaLife še 10 let po opravljeni storitvi.

ZaLife tudi ne bo izbrisal tistih podatkov, ki jih potrebuje, da si zagotovi dokaz, da je podatke o osebi izbrisal (t.i. revizijska sled), in da hrani zapise o osebah, ki ne želijo, da jih ZaLife v prihodnje kontaktira. Ti podatki so email naslov ter ime in priimek.

8. Sprememba pravil zasebnosti

ZaLife si pridržuje pravico, da lahko po lastni presoji kadarkoli spremeni svojo politiko o zasebnosti in posodobi ter spremeni ta pravilnik o zasebnosti. Zato vam svetujemo, da ta pravilnik o zasebnosti redno pregledujete. ZaLife vas bo obvestil  o spremembah teh Pravil zasebnosti po e-pošti le v primeru, da gre za bistvene spremembe, ki vplivajo na obdelavo osebnih podatkov.

9. Kontakt

Če imate kakšno vprašanje o pravilniku o zasebnosti ali o podatkih, ki jih o vas hranimo, nam pišite na e-poštni naslov info@zalife.eu.